Comentarios medievais:
Cantiga de amor
Cantiga de amigo
Cantiga de escarnio
...........................
...........................
Comentarios do séculos XIX e XX
"O pai de Migueliño", un relato de Castelao
Un poema de Luis Seoane
"Silenzo", un poema de Rosalía
Outro comentario sobre o mesmo poema de Rosalía
...........................